ΘΕΡΜΟΜΠΕΤΟΝ

Η dapedotherm χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας μπορεί να κατασκευάσει το θερμομπετόν ή τσιμεντοκονία του έργου σας.
Χρησιμοποιώντας ρομποτικό εξοπλισμό πετυχαίνει το βέλτιστο αποτέλεσμα επιπέδωσης και εξαιρετικής ποιότητας κονιάματα χωρίς ριγματώσεις και ανεπιθύμητες κακοτεχνίες.