ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ

Η συσκευή ELWA είναι μια μονάδα που διαχειρίζεται συνεχές ρεύμα που παράγουν φωτοβολταϊκά πάνελ, μετατρέποντας αυτό σε θερμική ενέργεια άρα ζεστό νερό χρήσης.
Διαθέτει μια υψηλής απόδοσης ηλεκτρική αντίσταση συνεχούς ρεύματος ισχύος 2KW αλλά και μια αντίσταση εναλλασσόμενου ρεύματος των 700Watt.
• Tο ELWA χρησιμοποιεί συνεχές ρεύμα από φωτοβολταϊκά πανέλα ώστε να ζεσταίνει κατευθείαν το ζεστό νερό χρήσης.
• Δεν χρειάζεται καμιά άλλη συσκευή ή ρεύμα από το κτίριο ώστε να πετύχει το αποτέλεσμα.
• Είναι πολύ εύκολο να εγκατασταθεί και σε χώρες όπως η Ελλάδα,καλύπτει τουλάχιστον το 70% των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης μιας κατοικίας αλλά και το 80% ξενοδοχειακών μονάδων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
• Η εγκατάσταση του μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε δοχείο.