ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Φρέσκο ζεστό νερό θεωρούμε ζεστό νερό που παράγετε την ώρα που ο χρήστης το χρειάζεται.
Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε αποθήκευση ζεστού νερού χρήσης.
Η παραγωγή φρέσκου ζεστού νερού μεταξύ άλλων παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:

• Μηδενική παρουσία μικροβίων-βακτηριδίων
• Εξοικονόμηση ενέργειας αφού ζεσταίνουμε μόνο την ποσότητα που θα καταναλώσουμε

Η παραγωγή φρέσκου ζεστού νερού χρήσης μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους πχ λέβητας φυσικού αερίου, αντλία θερμότητας, δοχείο αδρανείας με εναλλάκτη.
Στα δοχεία buffer inox megasun αποθηκεύεται ενέργεια που παράγεται από μια πηγή όπως λέβητας, ηλιακό πεδίο, αντλία θερμότητας.
Μέσο ενός ανοξείδωτου εναλλάκτη εισέρχεται κρύο νερό μέσα στη μεγάλη μάζα νερού που έχει αποθηκευμένη θερμότητα και αντλώντας ενέργεια το νερό εξέρχεται ζεστό ( δια επαφής).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε σχηματικά διαγράμματα αντίστοιχων δοχείων.