ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ REHAU

Η dapedotherm προτεινει το σύστημα ύδρευσης RAUTITAN με την μοναδική τεχνική πρεσσαριστής σύνδεσης “Schiebehuelse” αποτελούν απόδειξη για το παραπάνω εδώ και δεκαετίες και σε διαφορετικές εφαρμογές. Κατά τη διάρκεια του χρόνου το συγκεκριμένο σύστημα εξελίσσεται συνεχώς με στόχο την προσφορά νέων λύσεων και υλικών. Έτσι προσφέρει π.χ. ειδικές ιδιότητες υγιεινής και ασφάλεια με μέλλον όσον αφορά την εφαρμογή της εγκατάστασης της ύδρευσης αλλά και για την σύνδεση θερμαντικών σωμάτων.
Σχετικά με την κτιριακή αποχέτευση η Rehau με το RAUPIANO PLUS προσφέρει ένα οικονομικό σύστημα αποχέτευσης, το οποίο ενδείκνυται για την ιδιαίτερα μειωμένη μετάδοση ήχου.