ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ DAPEDOTHERM

Όταν αναφερόμαστε στον ορισμό ψύξη οροφής εννοούμε ότι μετατρέπουμε την οροφή του κτιρίου σε μια ψυχρή επιφάνεια.
Αυτό το πετυχαίνουμε με την διανομή δροσερου νερού (17°C) μέσα σε σωληνώσεις.
Πρόκειται για ένα σύστημα ψύξης το οποίο τοποθετούμε σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρου και ψύχει το χώρο.
Κατασκευάζεται είτε από γυψοσανίδες ενισχυμένες με ίνες και ενσωματωμένους σωλήνες,είτε με τη χρήση του σκυροδέματοςτης οροφής του κτιρίου(αντίστροφη τοποθέτηση).
Ενναλακτικά οι σωληνώσεις μπορούν να τοποθετηθούν και στο επίχρισμα οροφής.
Οι αποδόσεις απο οροφής είναι εξαιρετικές και κατα πολύ μεγαλύτερες απο αυτές των αντίστοιχων δροσισμών δαπέδου.
Η dapedotherm με τις καινοτόμες λύσεις καλύπτει ολόκληρο το εύρος ψύξης οροφής καθώς και την τεχνολογία εγκατάστασης.